Koncept

Vi tror på, at sammenhæng mellem storytelling, brand, strategi og mennesker skaber værdi.

Vores tilgang til udvikling af brands og strategi er derfor holistisk med kernefortællingen som bærende element for brand, strategi og mennesker. Den skaber retning, rammer, sammenhæng og mening hele vejen rundt.

Det menneskelige aspekt er ekstremt vigtigt både for udvikling og implementering. Med mennesker mener vi både medarbejdere, leverandører, forhandlere, samarbejdspartnere, ejere og ikke mindst kunden. Menneskene er afgørende for udvikling og ikke mindst eksekvering af kernefortællingen og strategien.

Kompetencer

Udgangspunkt er altid i kunden og i operationelle, konkrete og eksekverbare indsatser, der skaber værdi på kort og på lang sigt.

/ Storytelling

/ Definere kundens problemer / Value proposition design / Kernefortælling design

/ Branding

/ Positionering / Brand story / Marketing og kommunikation – strategisk og operationelt

/ Strategi

/ Fra viden til indsigt / Nye segmenter, kategorier, kanaler & markeder / Internationalisering / Grøn omstilling / Digitalisering

/ Mennesker – Kunder & medarbejdere

/ Involvering af medarbejdere, kunder og andre interessenter / Strategiske samarbejder i værdikæden / Facilitering af workshops & kick off’s