Vi udvikler brands, strategi & mennesker

Vi udvikler brands, strategi og mennesker gennem stærke kernefortællinger. Oplever din virksomhed forandringer i markedet og i kundeadfærd? Og oplever din virksomhed, at digitalisering, den grønne omstilling, internationalisering og øget konkurrence har betydning for vækst og udvikling?

Hvordan fremtidssikrer du dit brand, din strategi og værditilbuddet til kunde og medarbejder? Vi gør det gennem stærke kernefortællinger.

Kernefortællinger, der styrker brand og strategi                                                 

– og engagerer mennesker

Birgitte Arendsdorf Olsen
Fotograf Peter M. Madsen

Hos Reframe Nordic tror vi på, at sammenhæng mellem en stærk kernefortælling, brand, strategi og mennesker skaber værdi og vækst.

Vi gør markedsudfordringer til markedsmuligheder. Vi tager udgangspunkt i en stærk, værdibaseret kernefortælling, der styrker brand og strategi og driver adfærd internt blandt medarbejdere og eksternt hos kunden.

Those who tell the stories rule the world

Hopi American Indian proverb

En stærk, værdibaseret kernefortælling skaber rammer, retning og sammenhæng mellem brand, strategi og mennesker, og er et stærkt fundament for at udvikle og vækste forretningen.

Reframe Nordic – Reframing today’s business for tomorrow